Barn och Ungdomar

Från och med 1 januari 2017 förlängs den avgiftfria tandvården så att den gäller till och med det år man fyller 21 år är man berättigad till fri tandvård.

Dina barn är välkomna till mig för kontroll och behandling av bett och tänder utan kostnad.

Det enda Du behöver göra innan är att beställa ett s.k. tandvårdsbevis från Tandvårdsenheten.

Telefonnumret dit är 08-123 123 00.

Lämna det till mig vid första besöket så sköter jag resten.