Akuta Besvär

Om Du får tandvärk eller andra akuta besvär - ring mig!

Jag försöker alltid hjälpa mina patienter så fort det bara är möjligt. Du kan oftast få hjälp samma dag.

Om jag inte finns på plats just när Du drabbas av akuta besvär kan Du alltid nå mig på mobiltelefon
(numret får Du via tel.svararen) för vidare hänvisning.